Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

1 video, 17.2.2016, 53 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film z baletního představení ZUŠ Boskovice 14. února 2016
21 fotek, únor 2016, 82 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Balet v Boskovicích!

Velký sál boskovické Sokolovny byl v neděli odpoledne 14. února 2016 zaplněný do posledního místa. Místní Základní umělecká škola uspořádala reprízu asi hodinového baletního představení na motivy slavné pohádky Sněhová královna Hanse Christiana Andersena (*1805 †1875).
O divadlo byl takový zájem, že pořadatelé na poslední chvíli museli přidat asi sedmdesát židlí a i to nakonec nestačilo.
Strhující hodinku plnou nádherného dětského tance a pestrých kostýmů sledovali všichni se zatajeným dechem. Na jejím konci zazněl dlouhotrvající bouřlivý potlesk. Však si jej všichni za své skvělé výkony plně zasloužili.
„Sněhovou královnu jsme vybrali pro její pestrost a rozmanitou nabídku tanečních rolí,“ rozhovořil se na konci, když už opadla tréma a nervozita, autor nastudování sympatický mladý učitel ZUŠ Boskovice dipl. um. Petr Palas. „Na jevišti se postupně vystřídalo asi osmdesát dětí ve velkém věkovém rozpětí 5 – 18 let. S přípravou jsme začali v lednu 2015, v červnu téhož roku proběhla premiéra a toto byla první repríza.“ Petr Palas dále uvedl, že část kostýmů si šili sami za vydatné pomoci přátel z dalších uměleckých škol, zbytek si zapůjčili. “Sami ve škole bychom obléci tolik dětí nezvládli, byla to dřina vše takto připravit,“ usmál se.
Nedělní baletní představení ZUŠ v boskovické Sokolovně přišlo zhlédnout asi 350 diváků.
„Ještě bych rád poděkoval Sokolům za poskytnutí prostor, Igoru Lánikovi za technickou pomoc a skvělou spolupráci na realizaci představení. Též diváci odcházeli spokojeni. Myslím, že jejich závěrečný srdečný potlesk a výkřiky bravo!, hovořily za vše. Zde je vidět, že se několikaměsíční práce vyplatila,“ uzavřel dipl. um. Petr Palas.
Co k tomu dodat? Snad jen, děkujeme za krásný kulturní zážitek!
23 fotek, 1.2.2016, 199 zobrazení, 3 komentáře | moje fotozprávy
Boskovice mají novou památku!

Ani všudypřítomné bláto nezabránilo zhruba stovce boskovických občanů a hostů z okolí zúčastnit se v pondělí 1. února 2016 na místním židovském hřbitově malé slavnosti. Za mihotavých plamínků svíček si mohli přítomní prohlédnout výsledky dvouleté rekonstrukční práce na vzácné historické památce, jíž je barokní „márnice“.
Akci zahájila rozšířená dětská skupina Pružiny pod vedením Bc. Martina Krajíčka. Poté se ujal slova Ing. arch. Jaroslav Klenovský. Všechny stručně přivítal a pozval k mikrofonu předsedu Židovské obce Brno JUDr. Jáchyma Kanarka. Ten vyzval k zamyšlení nad důležitostí ochrany památek a jejich význam pro současné i budoucí generace. Poděkoval všem za nelehkou práci na rekonstrukci márnice.
Se svou zdravicí vystoupila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková. Připomenula historii židovského hřbitova a jeho význam pro Boskovice a dále uvedla: „Neutěšený stav hřbitova způsobil především tragický odsun Židů do koncentračních táborů v březnu 1942, vrátilo se jich jen čtrnáct. Ani ti se v Boskovicích již na trvalo neusadili. Židovská čtvrť osiřela a s ní i hřbitov. Vše začalo chátrat. Po roce 1948 nebyl zájem památky udržovat, mnohé zmizely v propadlišti dějin.“
Ing. Jaromíra Vítková poté vyzdvihla práci Židovské obce Brno, jež se o obnovu památek pečlivě stará. Vše je navíc velmi nákladné, o to je snaha cennější. Připomenula, že na hřbitově spí svůj věčný sen řada významných osobností, všichni si zaslouží důstojné místo k odpočinku a pokračovala: „Dnešní shromáždění v rozbouřeném světě a Evropě vyjadřuje víru v toleranci, lidskost, úctu k předkům. Odsuzuje války, násilí a terorismus.“
Historik PhDr. Jaroslav Bránský připomenul vznik hřbitova a domku s modlitební síní zvaného ohel v 16. století současně s ustavením židovské náboženské obce. Až v roce 1878 začal sloužit i jako márnice podle nařízení okresního hejtmana v Boskovicích. Ještě za druhé světové války sloužila budova svému účelu. Po roce 1970 márnice podlehla zubu času a krádežím stavebního materiálu. Propadla se střecha, posledním dílem zkázy byl pád desek s hebrejskými nápisy, zřejmě „díky“ vandalům. Byl jsem rád, že se domek začal opravovat a oba dva roky jsem postup oprav pečlivě sledoval. Můj obdiv patří zejména zednickému mistru panu Karlu Dvořáčkovi, jenž budovu vzkřísil z rozvalin starými postupy. Na některých cihlách byl monogram HB – znak Panské cihelny v Boskovicích. K rekonstrukci byl použit původní materiál nalezený v ruinách původní stavby, doplněný o lomový kámen a cihly ze starých staveb v okolí.
PhDr. Jaroslav Bránský upozornil, že se podařilo restaurovat schránku na milodary, chybí jen víko. Původní kamna se „ztratila“. Pamětní desky jsou v místě, kde se nacházely po roce 1861, kdy proběhla velká oprava. Na menší z nich je modlitba Židů – návštěvníků hřbitova, k níž je připojen řádek s židovským letopočtem opravy v tom roce. Spodní a větší deska obsahuje modlitbu po pohřebním obřadu a informaci o herejském letopočtu výstavby ohelu v roce 1763. Vzhledem k poškození desky jsou některé údaje nepřesné.
Dochoval se nákres hřbitova z roku 1817, který pořídil boskovický stavitel František Brhel. Poprvé přesně zachytil tehdejší stav hřbitova a márnice. Budova dle nákresu stála přesně na tomto místě, kde se nachází dnes.
PhDr. Jaroslav Bránský závěrem: „Jsem rád, že jsem se tohoto krásného díla dožil. Přeji nové mladé generaci badatelů, aby přispěli do mozaiky poznání této skromné, historicky bohaté stavby.“
Ing. arch. Jaroslav Klenovský: „Rekonstrukce probíhala letech 2014 a 2015 nákladem 1,3 milionů korun, financovala ji Židovská obec jako majitel za přispění dotací z Ministerstva kultury, nadačního fondu obětem holocaustu JMK a nadace Židovské obce v Praze. Děkuji Ing. Miloši Pachlovi, jenž celou opravu řídil, zajistil veškerá řemesla, též panu Karlu Dvořáčkovi a jeho týmu za skvěle odvedenou práci.“
Ing. arch. Jaroslav Klenovský připomenul, že památku přihlásili do každoroční soutěže JMK O nejlépe opravenou památku 2015 v kategorii C – drobné památky místního významu. „Prosím, abyste v době 14. březnem a 8. dubnem hlasovali SMS zprávou dle instrukcí na webu JMK pro márnici v Boskovicích, děkuji!“
Krajíčkův dětský orchestr malou slavnost důstojně zakončil ještě několika skladbami. Mnozí se pak tísnili v malé místnosti, obdivovali umění stavitelů, prohlíželi fotografie a ještě dlouho při popíjení horkého čaje v hloučcích živě debatovali. Nikomu se v neobvykle vlahém zimním večeru domů nechtělo.
Ing. arch. Jaroslav Klenovský závěrem: „Komorní akce při svíčkách se zúčastnila asi stovka občanů. Kromě již výše zmíněných patří velké poděkování i restaurátorovi kamene Přemyslu Blažíkovi. Márnice bude standardně uzavřená, návštěvníci mohou dovnitř nahlédnut okénkem ve dveřích. Přístup bude možný za přítomnosti průvodců, kteří provázejí turisty Židovskou čtvrtí.
Ing. Miloš Pachl za sebe z pozice stavbyvedoucího též děkuje a vyjadřuje obdiv všem profesím, jež se na opravě márnice podílely. „Pánové odvedli opravdu vynikající práci,“ dodal.
Po devatenácté hodině se hřbitov pomalu vyprázdnil, zůstaly jen vzpomínky a nažloutlé světlo dohořívajících svíček…
1 video, 30.1.2016, 103 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Židovský hřbitov v Boskovicích je unikátní památka situovaná v jihozápadní části města. Tvoří jej poměrně prudký svah s mnoha velkými i zcela skromnými pomníčky, jemuž kdysi dominovala barokní márnice.V sedmdesátých letech minulého století podlehla zubu času, dlouho byla v rozvalinách. Až v roce 2014 se Židovská obec Brno rozhodla pro obnovení vzácné budovy.
Výsledek dvouleté usilovné v mnohém i mravenčí práce si mohou občané přijít prohlédnout v pondělí 1. února 2016. Aby to bylo stylové, stanovili pořadatelé malé slavnosti její začátek na 17 hodin. Každý by měl přijít se svíčkou. S nástupem večerní tmy se tak prostranstvím rozzáří desítky plamínků symbolizujících odkaz dávno zemřelých, kteří zde po staletí klidně spí svůj věčný sen.
Přijďte též, můžete společně s námi vyslechnout odborný výklad, prohlédnout fotografie a nebo jen tak tiše rozjímat. Přitom každý pozná, že hromadění majetku, nesváry a války jsou zcela nesmyslné a jedinou skutečnou cenu na světě má lidský život.
1 video, 20.1.2016, 128 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Stalo se již tradicí, že Pionýrská skupina Boskovice pořádá pro všechny děti na začátek nového roku zábavné odpoledne.
Již po patnácté duněl Zámecký skleník Boskovice diskotékou, na jevišti se střídaly děti z mateřských škol s kapelami různých žánrů, v nabitém sále to téměř neustále vřelo. Pro umělou mlhu protínanou paprsky světel občas nebylo vidět. Nikomu to ovšem nevadilo, barvy vytvářely úžasné efekty lahodící oku. Mladí pionýři se skvěle bavili se svými postiženými kamarády z blízka i daleka.
Strhující program doplnily ukázky hasičů a městských policistů, jež se přijeli pochlubit se svou technikou a praktickými dovednostmi.
Nechyběla taneční vystoupení, předvedl se i cvičený pejsek.
Více než tříhodinový maraton zábavy uběhl jako voda, všichni se mohou těšit na příští již šestnáctý ročník této skvělé akce. Jako vzpomínku na ten letošní si mnozí odnesli nádherné plyšové hračky.
Závěrem je třeba poděkovat pořadatelům a partnerům. Mezi největší patří i Město Boskovice.
1 video, 17.1.2016, 40 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Fotbal - nejrozšířenější kolektivní sport planety. U nás se též hraje kvalitní kopaná i v nejnižších soutěžích. Dokladem toho byl čtrnáctý ročník ankety "Fotbalista roku na okrese Blansko".
Boskovický Zámecký skleník se o pátečním večeru 15. ledna 2016 zaplnil milovníky "kulatého nesmyslu", aby vzdali hold hráčům, trenérům a rozhodčím, jež byli vyhodnoceni za rok 2015 jako nejlepší. Zúčastnili se též vrcholní představitelé měst Boskovice, Blansko, senátor Jozef Regec současní a bývalí ligoví hráči a funkcionáři okresu. Nechyběl štáb místní internetové Boskovické televize BTV.
Slavnostním večerem provázela akustická hudební formace Mariachi Espuelas, slovem provázel ředitel Kulturních zařízení Boskovice PaedDr. Oldřich Kovář.
Zdařilou akci zakončilo losování tomboly, na galerii bylo připraveno občerstvení.
Závěrem je třeba poděkovat Kulturním zařízením města, Městu Boskovice, pořadatelům a sponzorům za organizaci malé slavnosti, jež si každoročně získává stále větší popularitu.
1 video, 1.1.2016, 32 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Obyčejná zimní mrazivá noc. I když ne tak úplně, jak to o Silvestru bývá. Z kopce Habří, jenž se vypíná na západní straně za městem do výšky 451 metrů vypadaly Boskovice jako z přistávajícího letadla. Naštěstí nebyla mlha. Několik lidí, jež se tam před půlnocí sešli, měli téměř ideální pozorovací podmínky. S přibývajícími minutami pomalu začalo každoroční světelné a zvukové divadlo, kdy občané s rachotem vítali nový rok.
Těsně před půlnoci se intenzita barevných světel zvýšila. Spodní základnu mraků osvětlovaly i bouřlivé oslavy ze vzdálených vesnic. Na jihovýchodní straně Újezd, na severu zase Sudice, Vážany, Knínice, Vísky.
Velkolepé divadlo trvalo asi půl hodiny, pak se již objevovaly jen ojedinělé světlice a hluk pomalu utichl.
Dotěrný mráz začal zalézat za nehty. Byl nejvyšší čas k návratu do údolí vstříc ozářeným ulicím malebného města osvětleného ještě navíc sváteční výzdobou a vánočním stromem na Masarykově náměstí.
Tak tedy vše nejlepší do nového roku 2016! Jaký asi bude...
1 video, 30.12.2015, 63 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Hrad boskovický - známá středověká zřícenina se vypíná vysoko nad stejnojmenným městem, jehož znakem je sedmizubý hřeben. Od nepaměti je významným orientačním bodem z velké dálky a ze všech stran viditelným. Příchozí nejprve přivítá louka s mohutným památným dubem, pak starobylá brána se zbytkem dřevěné kladky, kde byl padací most.
Kdysi dávno se zde proháněli urození rytíři na koních a zdejší panstvo přehlíželo v údolí říčky Bělé své poddané. Mohli vidět i docela daleko. Severně třeba až k Velkým Opatovicím (cca 17 km) v úrodné zemi zvané Malá Haná.
Středověkou atmosféru si můžete navodit na Silvestra 31. prosince 2015, kdy bude hrad otevřen pro všechny, kteří zde od 11ti do 19ti hodin chtějí oslavit konec starého a příchod nového roku.
Taková zimní procházka mezi starodávnými zdmi, kde ticho občas prořízne jen hučení větru, má své kouzlo.
Přijďte se přesvědčit. Těm, kteří to mají takříkajíc z ruky, nebo chtějí být doma s rodinou, přinášíme malou ochutnávku v krátkém filmu.
1 video, 27.12.2015, 31 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Na boskovickém zimním stadionu bylo na Štěpána - tedy druhý vánoční svátek 26. prosince 2015 živo. Temné údery puku se mísily s hlasy mladých hokejistů a mohutným povzbuzováním početného publika. Místní HC Boskovice hostil vzácnou návštěvu ze vzdáleného Colorada v USA. Žáci a starší dorostenci změřili své síly ve dvou odpoledních mezistátních utkáních.
Slavnostního vhazování se ujal mladý paralympijský cyklistický reprezentant z Černé hory Ivo Koblasa (22).
Poté se za přítomnosti kamer Boskovické televize BTV, jež zprostředkovaly přímý přenos po internetu, boje rozběhly naplno.
Manažer HC Boskovice Petr Šebek mohl být s výkonem svých svěřenců spokojený. V obou zvítězili domácí. Žákům se podařilo soupeře porazit vysoko 6:1, dorostenci to měli se stejně silným protivníkem horší. Přesto též zvítězili po nájezdech. Ale jen těsně 4:3.
Podle slov Sportovního manažera HC Boskovice Petra Šebka taková setkání utužují přátelství a mělo by jich v současné napjaté situaci být víc.
1 video, 24.12.2015, 146 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
K Vánocům v Boskovicích neodmyslitelně patří nádherná tradice - Polévka pro chudé a bohaté. tentokrát již po jedenadvacáté. Akci kdysi vymyslel Rudolf Burgr z restaurace Makkabi. Přišlo necelých 1200 lidí. Za misku chutné cibulačky přispěli pro sociálně slabé a postižené v mikroregionu rekordní částkou 74 169 korun.
Polévku rozdávala též starostka města Bc. Hana Nedomová, skauti zájemcům zapalovali do přinesených lucerniček Betlémské světlo. Z třepotavého plamínku se těšily především děti, však Vánoce přece patří zejména jim.
Dlouhá fronta svátečně naladěných občanů města i širokého okolí se vinula jako had, chvílemi nebylo pro hustou mlhu vidět její konec.
Lidé si popřáli, podebatovali, zavzpomínali na události končícího roku.
Před radnicí vyhrával místní dechový orchestr Boskověnka se sólisty Libuší tichou a Miroslavem Šustrem. Známými koledami muzikanti přispěli ke sváteční atmosféře štědrovečerního poledne.
Tak tedy šťastné a veselé, do nového roku pevné zdraví!

Poznámka: Pro technickou závadu jedné z kamer je reportáž nepodařená a musela být předčasně ukončena.
1 video, 23.12.2015, 41 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
I v poslední předvánoční den bylo u obchodních domů veselo. Parkoviště praskala ve švech. Největší fofr byl za boskovickou nemocnicí, kde je nejoblíbenější a v širokém okolí největší nákupní středisko.
Spousta lidí nechala výběr dárků na poslední chvíli, některým řidičům dalo chvílemi i dost práce a času najít volné místo.
Počasí vůbec nepřipomínalo zimní idylu. Bylo docela teplo a když se roztrhala odpolední mlha táhnoucí se z údolí řeky Svitavy, byly sluneční paprsky i docela hřejivé. Sníh ani náhodou a i v dalších dnech to prý nebude jiné. Musíme se s tím smířit.
Zítra máme Štědrý den, k nakupování zbývá ještě dopoledne. A jedna rada. Kdo zatím nemá stromek, ten i ušetří. Někteří prodejci zlevní i o polovinu. A letos frčí především jedle. Málo opadává, nepíchá a dlouho vydrží.
Na mnoha místech se na Štědrý den v poledne rozlévá za dobrovolný příspěvek polévka pro chudé a bohaté, skauti přinesou Betlémské světlo. V Boskovicích již po jedenadvacáté.
Šťastné a veselé svátky všem!
1 video, 22.12.2015, 22 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Kulturní život v Boskovicích neutichá ani v tomto vánočním a novoročním čase. V místním muzeu byla otevřena zajímavá výstava a bude přístupná i mezi svátky vždy 13 - 17 hodin.
Návštěvníci mají v historických prostorách Rezidence možnost zhlédnout grafické práce Jana Vičara (*1967).
Dominanta Boskovic - zřícenina středověkého hradu na kopci nad městem ve výšce 451 metrů nad mořem přitahuje turisty i místní. Za příznivého počasí je viditelná ze všech stran z dálky několika desítek kilometrů. Hrad bude otevřen na Silvestra 31. prosince 2015 od 11ti do 19ti hodin.
I v zimě má kamenná historická stavba své podmanivé kouzlo. Přijďte se přesvědčit a poslední den roku oslavit právě sem. Z ptačí perspektivy lze za dobré viditelnosti zhlédnout krásy Malé Hané, na západě první straně výběžky Českomoravské vrchoviny, Malý a Velký Chlum. Na východní straně pak zvedající se Drahanskou vysočinu.
Do Muzea regionu Boskovicka a na hrad připravila pozvánku Mgr. Dagmar Hamalová.
1 video, 21.12.2015, 24 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Poslední adventní sobota 19. prosince 2015 patřila v Boskovicích sportu. Nejvýznamnějším podnikem byla tradiční Velká cena O pohár starosty ve vzpírání mládeže - již osmý ročník.
Zápolení se konalo za přítomnosti kamer Boskovické televize v základní škole Slovákova. Na startu se sešlo sedm družstev, jedno ze Slovenska.
Po patnácté hodině bylo dobojováno. Boskovickým se opět velmi dařilo. Zvítězili v jednotlivcích i družstvech. Dlouholetý trenér Čestmír Sekanina mohl být právem spokojen a hrdý na svou práci. U vzpírání je již přes třicet let, vychovává mladé k disciplíně a vytrvalosti. A to je dnes důležité. To zdůraznila při slavnostním zahajovacím nástupu též starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová. Přišla se podívat i s oběma místostarosty Ing. Jaromírou Vítkovou - též zastupitelkou JMK a Petrem Malachem, Dis. Představitelé města se vrátili ještě jednou na závěr a rozdali ceny.
Záznam závodu je možné zhlédnout na: https://www.youtube.com/watch?v=pmwFj_IPljE
63 fotek, 19.12.2015, 89 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Boskovičtí vzpěrači junioři opět nejlepší!

Za přítomnosti kamer Boskovické televize BTV proběhla ve třetí základní škole Slovákova v Boskovicích vzpěračská soutěž Velká cena O pohár starosty s mezinárodní účastí. Zúčastnila se družstva TJ Holešov, VŠOZ Horní Suchá A a B, Havířova, dívčí celek Ostravy a junioři domácích Boskovic. Přijeli též vzpěrači ze Slovenska – Slávia Ružomberok.
Starostka Bc. Hana Nedomová všechny pozdravila, připomenula, že se jedná již o osmý ročník. Poděkovala boskovickým vzpěračům za vzornou reprezentaci v Ostravě a dále uvedla: „Přeji boskovickému turnaji hladký průběh.“
Místostarostka, zastupitelka JMK Ing. Jaromíra Vítková vyzdvihla záslužnou práci trenéra Čestmíra Sekaniny: „Jeho aktivitu vnímám jako velký přínos pro mládežnický sport v Boskovicích.“
Místostarosta Petr Malach, DiS. popřál všem hodně sportovních úspěchů do roku 2016.
Po kratičké desetiminutové přestávce se rozběhly boje, nejprve startovaly dívky. S přibývajícím časem těžkla i činka, na závěr bylo možné vidět opravdu špičkové juniorské výkony.
Závodilo se do patnácti hodin, kdy rozhodčí Jarmila Kaláčová vyhlásila výsledky, Čestmír Sekanina, místostarostka, zastupitelka JMK Ing. Jaromíra Vítková a místostarosta Petr Malach, DiS. předali poháry.
Boskovickým vzpěračům se dařilo, celkově zvítězili v jednotlivcích i družstvech.

Junioři do 17ti let:

3. Jan Dvořák TJ SOUz Boskovice
2. Vlastimil Moskal VŠOZ Horní Suchá A
1. Petr Mareček TJ SOUz Boskovice

Junioři do 20ti let:

3. Ondřej Hovjacký TJ SOUz Boskovice
2. Šimon Hatala Ružomberok
1. Miroslav Parolek TJ SOUz Boskovice

Družstva:

3. Slávia Ružomberok
2. VŠOZ Horní Suchá A
1. TJ SOUz Boskovice

Starostka Bc. Hana Nedomová: „Jsem ráda, že je turnaj již tradicí. Vzpírání v Boskovicích pod vedením Čestmíra Sekaniny úspěšně probíhá již asi třicet let. Pro výchovu mládeže je sport velmi důležitý.“
Trenér Čestmír Sekanina: „Mezinárodní pohár starosty Boskovic pořádáme vždy na konci kalendářního roku. Děkuji Jihomoravskému kraji za významnou pomoc díky níž jsme dosáhli skvělých výsledků. Obhájili jsme titul Mistra republiky družstev do dvaceti let v Ostravě především špičkovými výkony Petra Marečka, vyhráli jsme skupinu Jihomoravského kraje. Ještě jednou děkuji JMK za dotaci, jíž jsme použili k financování speciální výživy a výcvikových táborů.“

Více záznam Velké ceny Poháru starosty Boskovic z 19. 12. 2015 zde:

https://www.youtube.com/watch?v=pmwFj_IPljE
1 video, 18.12.2015, 51 zobrazení, 2 komentáře | moje fotozprávy
Boskovičtí občané myslí před Vánocemi i na opuštěné pejsky a kočičky. Dokladem toho byla malá slavnost ve čtvrtek 17. prosince 2015. Tentokrát již sedmý ročník. Vzhledem ke špatnému počasí se oficiální předání sbírky odehrálo v průjezdu starobylé radnice z roku 1571.
Několik dárců se přišlo pochlubit se svými čtyřnohými miláčky. Všem za odměnu předvedla Adéla Komárková dvě ukázky tance s pejskem. Je obdivuhodné, co se čtyřnohý přítel dokáže naučit.
Za psí záchytnou stanici převzala část sbírky určenou pejskům paní Jitka Melicharová, ZO Kočky Boskovice reprezentovala Jaromíra Šmerdová. Ta připomenula, že v srpnu 2016 se na boskovickém zimním stadionu opět po roční přestávce uskuteční Mezinárodní výstava koček, tentokrát s překvapením. Vystoupí chovatelé se svými králíčky.
Rok od roku dárečků přibývá, dokladem toho byly tři plné lavice a ještě něco na zemi kolem. Je hezké, že lidé o tomto čase nemyslí jen na sebe, ale vzpomenou si i na odložená zvířátka.
1 video, 14.12.2015, 84 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Neklamným znakem blížících se nejhezčích svátků v roce - Vánoc a následujícího přechodu do nového roku 2016 je i současné dění ve Středisku volného času Boskovice na Blanensku. Například dnes, v pondělí 14. prosince 2015 připravil dětský folklórní soubor Borověnka ukázku, co se od letních prázdnin stihli naučit. K večeru se tamní velká herna zaplnila rodiči malých tanečníků, kteří zhlédli krátké půvabné vystoupení členů Borověnky pod vedením Barbory Staňkové. Program se nesl v duchu Štědrého dne, všeho co k němu patří a dávných tradic zdejšího regionu.
Nejmenší se snažili předvést co nejlépe, což všichni odměnili vřelým potleskem, hvízdáním a výkřiky "bravo".
Je třeba poděkovat pracovníkům SVČ Boskovice a externím pedagogům, že se i v předvánočním shonu skvěle věnují nejmladší generaci, pro děti i rodiče vytvářejí stále nové hodnotné náplně mimoškolního odpoledního volna. I přes pokročilou dobu poběží ještě po celý tento týden všechny zájmové útvary.
1 video, 14.12.2015, 35 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Středisko volného času v Boskovicích se též přidalo k mikulášským akcím. V sobotu 5. prosince 2015 skončil tradiční tentokrát již osmnáctý Vánoční jarmark. Hned od cca 15ti hodin se mohly děti na dvoře SVČ povozit na koních a pak vyrazit na každoroční pravidelné Mikulášské nadělování. Přímo v budově na svátečně vyzdobené chodbě proběhla nezbytná registrace a pak se již malí i velcí vydali vstříc úkolům ve ztichlém setmělém večerním městě. Akce probíhala především v areálu letního kina, parku u Zámeckého skleníku, před rezidencí a vše vyvrcholilo na Masarykově náměstí velkým společným nadělováním.
Děti i dospělí se náramně bavili na perfektně připravené trase při plnění humorných jednoduchých úkolů, kde vydatně pomáhali studenti místní střední pedagogické školy.
Dvacátý čtvrtý ročník adventního zábavného podvečera za finančního přispění Všeobecné zdravotní pojišťovny se vydařil. Počasí vcelku přálo. Čerti byli hodní, děti se jich nemusely bát.
1 video, 10.12.2015, 32 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Páteční večerní program Vánočního jarmarku v Boskovicích 8. prosince byl zakončen ohnivou show v podání seskupení šermířů GRÁL. Podobná vystoupení bývají vždy velmi efektním vyvrcholením prvního jarmarečního dne a těší se na ně především děti. Pod jevištěm je cítit lampový olej, jenž velmi dobře hoří a vytváří nádherné světelné efekty.
Všichni návštěvníci obdivovali mistrovské umění účinkujících. Podle jejich slov toto ale není příliš pro ně příjemné číslo. Musejí občas olej nabrat do úst a výpary z hoření též příliš příjemné nejsou. "Musíme to mít perfektně natrénované a hlavně se toho nenapít. Jedovaté to není ale mohou z toho být střevní potíže." svěřil se po vystoupení jeden ze šermířů.
Nakonec vše dobře dopadlo, šermíři sklidili zasloužené ovace.
Závěrem je třeba znovu poděkovat Kulturním zařízením města za skvěle vybraný program, jež vždy po oba dny baví celé Masarykovo náměstí v Boskovicích. Za rok na devatenáctém Vánočním jarmarku nashledanou!
1 video, 10.12.2015, 28 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Večerní program Vánočního jarmarku v Boskovicích bývá velmi atraktivní. Ke skvělé atmosféře přispívá setmělé náměstí, kdy vyniknou světélka na stromě a sváteční výzdoba celého prostoru.
Též návštěvníků je mnohem víc, Masarykovo náměstí bývá téměř zaplněné.
Dopolední vystoupen jsou určeny především dětem, představují se místní školy, zájmové útvary, probíhají pohádková divadelní představení, odpoledne program oslovuje spíše odrostlejší generace.
Tentokrát počasí přálo, nepršelo a vítr se utišil. Nárůst lidí byl zjevný především před hlavní scénou, kde se střídaly kvalitní kapely. Téměř neustálý potlesk a výkřiky svědčily o tom, že se KZMB do vkusu lidí opět trefila.
Kdo se chtěl zahřát, měl možnost si i zatančit nebo různě poskakovat v rytmu hudby. Komu to nestačilo, dopřál si horký svařák.
I živý Betlém vypadal ve večerním šeru mnohem lépe. Též tam bylo neustále velké množství lidí.
Kolem osmnácté hodiny přijel opět pán z Boskovic se svou družinou...

Komentáře

přidat komentář