Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

60 fotek, 22.10.2016, 119 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Slavnostní posvěcení kříže „U Mazalů“ v Mladkově

Konečně nastal toužebně očekávaný den. Prostranství před bývalou hospodou U Mazalů v Mladkově se zaplnilo lidmi a Slunce jako by tu slávu chtělo svými hřejivými paprsky podpořit. Po několika deštivých a chladných dnech se vyčasilo a opravený starobylý kříž se zlatou postavou Krista zářil do dálky.
Však také kvůli němu se zde všichni sešli na bohoslužbě slova. Lidé chtěli vidět tu nádheru konických kameníků, kteří zde po dva dny na větru a dešti pracovali, aby vše dokončili včas a místní i přespolní mohli potěšit své zraky pohledem na mistrovské dílo. V něm se snoubí šikovnost a um našich předků, kteří již bohužel dávno nejsou mezi námi, s řemeslnou dovedností současníků.
Na úvod se prostranstvím rozlehla podmanivá melodie dívčí scholy z nedalekých Knínic. Poté všechny přivítal předseda spolku Mlátek Ing. Ondřej Válka. Zvláště pozdravil starostku Boskovic Bc. Hanu Nedomovou, místostarostku Ing. Jaromíru Vítkovou a římskokatolického kaplana P. Sylwestera Jurczaka. Krátce připomenul historii mladkovských památek: „Na našem katastrálním území se nacházejí i tři kříže, před jedním se právě nacházíme. Stojí zde od roku 1826. Je to živé místo naší obce.“ Ing. Ondřej Válka dále uvedl, že spolek Mlátek chce v zachování památek pokračovat, protože historie je důležitým odkazem pro všechny.
V bohoslužbě slova pokračoval P. Sylwester Jurczak. Poselství apoštola Pavla přednesla místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.
Po další nádherné písní knínické dívčí scholy pokřtil P. Sylwester Jurczak opravený kříž a všichni se společně pomodlili „Otče náš“.
Malá slavnost se chýlila ke konci. Několik slov ještě přednesla starostka Boskovic Bc. Hana Nedomová. Připomenula důležitost ochrany památek: „Děkuji všem, kteří se podíleli na obnově kříže.“
Milé setkání zakončil Ing. Ondřej Válka. Poděkoval kaplanovi, schole, představitelům města Boskovic, paní Boháčkové, paní Musilové, pracovníkům Kamenosochařství Hemzal z Konice a všem dalším, kteří se na zdaru celé akce podíleli a podpořili ji veřejnou sbírkou. Její výtěžek byl 23 918,- korun. Připomenul finanční pomoc nadace VIA, plzeňského Prazdroje a 39 000 korun od JMK.
Knínická dívčí schola ještě zahrála a zazpívala na cestu k domovům, ale lidem se z milé společnosti příliš nechtělo. Ještě dlouho postávali hloučcích a debatovali, ochutnávali výborné koláčky a zahřívali se horkým čajem. Někteří možná zavzpomínali na své příbuzné a známé, kteří se této nádherné slavnosti nedožili a snad se na ni dívali odněkud zhora…

Více: http://www.boskovice.cz/mladkov/ds-1383
25 fotek, 20.10.2016, 51 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
O památky se musí pečovat – pokračování

Ještě i ve čtvrtek 20. října 2016 pokračovalo usazování opraveného starobylého kříže z roku 1888 naproti bývalé hospody U Mazalů v místní části Boskovic Mladkově. Opět za velmi nepříznivého deštivého počasí. Pracovníci odborné firmy z Konice dokončovali montážní práce, provedli důkladné vyspárování a očištění. Velmi důležitou prací bylo spojení podstavcových dílů kovovými svorkami, aby nedošlo k „rozjetí“ základny. Na úplný závěr osadili cedulku „INRI“ nad hlavou Krista.
Současně s prací na kříži probíhala výstavba nového dlážděného chodníku souběžně s komunikací.
Nyní je vše připraveno ke slavnostnímu odhalení kříže v sobotu 22. října 2016. Začátek malé slavnosti při které nebude chybět kulturní program a občerstvení je plánovaný na 14 hodin. Osadní výbor v čele se Zdeňkou Boháčkovou a spolek Mlátek Ing. Ondřeje Války všechny místní i přespolní srdečně zve. Účast přislíbila též místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková.
Připomínáme, že financování opravy kříže zajistil spolek Mlátek z následujících zdrojů: Nadace Via a individuální dotace JmK. Protože místním občanům není lhostejné, v jakém prostředí žijí, část prostředků byla získána veřejnou sbírkou.

Více: http://www.boskovice.cz/mladkov/ds-1383
69 fotek, 19.10.2016, 42 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
O památky je třeba pečovat!

Příkladem péče o starobylé dědictví našich předků může být Mladkov ležící asi tři kilometry západně od Boskovic. Malá obec má něco přes tři stovky obyvatel. Díky Osadnímu výboru vedeném Zdeňkou Boháčkovou a spolku Mlátek Ing. Ondřeje Války se zde pořád něco děje. Vesnice může jít příkladem i co se týká péče o kulturní dědictví našich předků.
Podívejte se v krátké fotoreportáži, jak se staví zrekonstruovaný kříž z roku 1888. Pracovníkům odborné firmy z Konice, jež celý kříž ve své dílně renovovala, šla i přes značně nepříznivé počasí, kdy několikrát intenzivně pršelo a bylo po celý den velmi chladno, práce rychle od ruky a výsledek vidíte na posledních snímcích sami.
Slavnostní odhalení starobylého krásně opraveného kříže proběhne v sobotu 22. října 2016 naproti bývalého hostince „U Mazalů“. Začátek ve 14 hodin. Jste srdečně zváni.
Financování opravy kříže zajistil spolek Mlátek z následujících zdrojů: Nadace Via a individuální dotace JmK. Protože místním občanům není lhostejné, v jakém prostředí žijí, část prostředků byla získána veřejnou sbírkou.

Více: http://www.boskovice.cz/mladkov/ds-1383
21 fotek, 16.10.2016, 41 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Jak postupují opravy letního kina v Boskovicích??? Stav k 16. 10. 2016

Pracovníci odborné filmy prováděli odstranění původních shnilých lavic a zkoumali stav betonáže.
Je třeba si uvědomit, že areál se stavěl na počátku šedesátých let minulého století a vše je trvale vystaveno povětrnostním podmínkám. Čemuž odpovídá současný havarijní stav.
Po odstranění lavic a starých polorozpadlých schodů přijdou ke slovu zemní stroje a úprava terénu.
Celá akce by měla být hotová v květnu příštího roku, před zahájením letní sezóny. Průběh prací budeme pro Vás pravidelně sledovat.
47 fotek, 15.10.2016, 134 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Za vším hledej ženu

Výstava obrazů Sergeje Kuliny s názvem Za vším hledej ženu byla otevřena v boskovické Galerii Otakara Kubína.
Milovníci výtvarného umění se tam v sobotu 15. října 2016 sešli, aby zhlédli vernisáž půvabné kolekce obrazů tohoto autora.
Všechny přivítal majitel galerie Josef Bařinka. Uvedl autora vystavených děl a předal slovo Mgr. Janu Bařinkovi, jenž přednesl ukázky z poezie Vítězslava Nezvala.
Naděžda Parmová připomenula, kde Sergej Kulina vystavoval. Například v Letovicích, Adamově v galeriích na Vysočině. Též vzpomenula jeho výstavu v Galerii OK před dvaceti lety 12. září, kterou uvedl Ludvík Kundera za doprovodu recitace Ladislava Lakomého.
Sergej Kulina je rodák z Estonska, procestoval s rodiči mnoho míst až po dálný východ. V létě 1992 se zúčastnil sochařského sympózia v Kunštátě. Jeho socha dodnes stojí v parku. Je absolventem Školy uměleckých řemesel v Oděsse a Umělecké akademie v Kievě. „Štětec a barvy jsou mu stejně blízké jako kámen a dláto,“ pokračovala Naděžda Parmová. Od počátku malířské tvorby je inspirován ikonami z antiky, gotiky, světa dětí, folklóru. Malíř ve svých obrazech povyšuje ženu na symbol, objevují se i náboženské motivy s jablkem jako symbolem ztraceného ráje. Někde jsou poloviny tváří jinde je portrét v různých životních etapách. Sergej Kulina je uznávaným a vyhledávaným umělcem. „Renomovaní kritici ho řadí mezi přední osobnosti současné moravské výtvarné scény,“ zakončila představení umělce Naděžda Parmová.
„Výstavu považuji za zahájenou, zvu všechny k její prohlídce,“ uzavřel milé odpolední setkání Josef Bařinka.

Více: http://www.regionboskovicko.cz/galerie-otakara-kubina-boskovice/os-1105/p1=1019
17 fotek, 15.10.2016, 63 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Boskovickou Sokolovnou zněl sborový zpěv

Devátá Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů se konala v boskovické Sokolovně. Podnik uspořádala Česká obec sokolská a TJ Sokol Boskovice pod záštitou Ministerstva kultury ČR.
Celý program slovem provázela Eva Novotná.
Přítomen byl starosta Župy krále Jiřího Antonín Rus – je též starosta nedaleké obce Benešov a vzdělavatel České obce sokolské Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc.
Ten na úvod zdůraznil velkou letošní účast celkem sedmnácti sborů, z nichž sedm vystoupilo právě zde. Připomenul, že za dva roky proběhne Všesokolský slet a současně oslavíme sté výročí vzniku ČSR a dále uvedl: „Přehlídka sokolských pěveckých souborů se v roce 2018 uskuteční na prknech Národního divadla v Praze.“ Závěrem popřál všem skvělý kulturní zážitek a své vystoupení zakončil sokolským pozdravem „Nazdar“.
Výkony všech účinkujících sledovala odborná porota pod vedením sbormistra doc. PhDr. Jana Kostečky, CSc. Jejími členy byli dále Mgr. Tomáš Zouhar a Dr. Alois Čada – bývalý sbormistr boskovického Janáčka.
Ještě před prvním vystoupením zazněl společný zpěv státní hymny.
Pak už se představil smíšený pěvecký sbor Háj ze Slezska. Za ním následovaly Sokolka – Zpěvulky z Lužice, Marijánky Vacenovice, Sokolka Svatobořice, Ženský pěvecký sbor z Brna Židenic, Modrá Synkopa Praha – Kampa a celé setkání uzavřel Ženský komorní sbor Libuše, Praha Libuš. Jejich poslední píseň Jaroslava Ježka David a Goliáš vzbudila vřelý zasloužený potlesk.
Přítomní si ještě společně zazpívali známý pochod „Spějme dál“ a závěr tvořila přátelská beseda se členy poroty.

Více: http://www.sokol.eu/
36 fotek, 14.10.2016, 48 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Z darů naší země

Osmá Regionální výstava ovoce, ovocných a okrasných dřevin byla v pátek 14. října 2016 otevřena v Arboretu Šmelcovna.
Nejprve zahrála Dechová hudba Kunštát po taktovkou Mgr. Pavel Göpferta se zpěváky Martinou Mičkovou a Františkem Okáčem. Sólo na trumpetu zahrál nejmladší člen souboru Milan Dvořáček.
V 16 hodin zahájil slavnostní ceremoniál otevření výstavy ředitel Kulturních zařízení Boskovic PaedDr. Oldřich Kovář. Ten úvodem upozornil na středeční setkání s Dechovkou ZUŠ Letovice 19. 10. 2016 v Sokolovně a pak hned předal slovo hlavnímu organizátorovi Marianovi Janků:
„Jsem rád, že se výstavu povedlo zorganizovat i přes jarní pomrznutí ovoce zde v Arboretu. A to díky ZEASu Lysice, ÚZUSu Lysice a místním zahrádkářům i těm mladým.“
Ředitel ZEASu Lysice Ing. Jiří Šafář: „I nás postihly dubnové mrazy, sklizeň je výrazně menší jen asi 450 tun jablek, ale prodej v omezeném množství funguje.“
Vedoucí ÚKZUZu Lysice Jan Šrámek: „Vaši akci podporujeme a chceme Vám i do budoucna pomáhat.“
Jednatelka ZO ČSZ Boskovice Věra Bártová: „Děkuji zahrádkářům za dodané výpěstky, Vám všem za zájem o výstavu, je na ní spousta krásných vzorků jablek, zeleniny a vinné révy.“
PaedDr. Oldřich Kovář závěrem pozval všechny k prohlídce výstavy: „Věřím, že spolupráce mezi Šmelcovnou a KZMB bude probíhat i v budoucnu.“
Muzikanti opět pozvedli plechy a zpříjemnili prohlídku zajímavé expozice z darů naší země ještě několika skladbami. Tím byla Osmá regionální výstava ovoce, ovocných a okrasných dřevin zahájena.

Více: http://www.smelcovna.cz/
http://www.kulturaboskovice.cz/
1 video, 14.10.2016, 25 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film ze 7. 10. jako pozvánka na zajímavou výstavu.
1 video, 13.10.2016, 9 zobrazení, přidat komentář
Krátký film z předání stavby k rekonstrukci 11. října 2016
1 video, 15.9.2016, 149 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Krátký film ze zahájení školního roku v Boskovicích na "Zelené" 1. 9. 2016
1 video, 14.9.2016, 26 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký dokumentární film z akce 9. září 2016
1 video, 5.9.2016, 57 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film z třetího ročníku Zahradní slavnosti v Betany Boskovice 28. 8. 2016
65 fotek, 1.9.2016, 344 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Začal nový školní rok

První září, pro většinu z nás dospělých obyčejný den. Ale pro školou povinné děti je vždy jakýmsi předělem z volného režimu prázdnin do všedních starostí.
A pro prvňáčky je navíc začátkem nové životní cesty, kdy nastávají povinnosti. Nejen pro ně ale i jejich
rodiče.
Též základní škola v Boskovicích pracoviště Zelená přivítala na začátku září 2016 do svých lavic žáky prvního a druhého stupně. Ti nejmenší si to vykračovali k budově svátečně naladěni a za doprovodu rodičů, některým dodávali odvahu i prarodiče.
Jak bývá dobrou tradicí, tak s prvním zvoněním přivítali ve všech třech třídách prvňáčků vzácné hosty. Místostarostku Boskovic a zastupitelku JMK Ing. Jaromíru Vítkovou, statutární zástupkyni školy Mgr. Dagmar Oujezskou a zástupce ředitele pro pracoviště Mgr. Martina Staňka.
Všichni pozdravili především děti, popřáli jim úspěchy a pevné nervy. Ing. Jaromíra Vítková připomenula nelehkou úlohu Městského úřadu jako zřizovatele školy, Mgr. Martin Staněk povzbudil prvňáčky i rodiče do práce.
Stejný scénář se opakoval i v dalších dvou třídách a pak ještě honem za těmi odrostlejšími do jídelny.
Zde přivítali nový školní rok žáci druhého stupně. A nutno říct, že vesele. Známé písničky střídaly vtipné scénky osmáků, hvízdání a potlesk nebraly konce.
Jen na chvíli se jídelna ponořila do ticha, když si vzala slovo Mgr. Dagmar Oujezská. Ve své zdravici se vrátila k právě uplynulým prázdninám a potom zcela vážně řekla: „Jdeme za Vámi do tříd rádi.“ Pak přivítala nové žáky do matematické a biologické třídy. Deváťákům popřála šťastnou volbu dalšího studia, úspěšné přijímačky na střední školy. Obrátila se i k učitelům, vyjádřila obdiv jejich nelehké práci.
Mgr. Martin Staněk: „Zelená škola vždy měla dobré jméno, přeji si v tom i nadále pokračovat.“
A pak se opět rozjel proud skvělé zábavy. Musím pochválit, že si to osmáci připravili perfektně.
Je třeba říct, že školní rok na „Zelené“ v Boskovicích začal opravdu vesele. A když jsme na konci programu odcházeli, uvědomili jsme si, jak ten čas letí. Před dvěma měsíci zde v jídelně školní rok končil, s bezstarostným dětstvím se rozloučili deváťáci. Jako by to bylo před týdnem a vše začíná znovu. Jen jsme všichni trošku zestárli. Děti i my dospělí…

Více: http://zs.boskovice.cz/
1 video, 26.8.2016, 91 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Služby Boskovice, s.r.o. pořádaly poslední ze seriálu prázdninových turnajů. Krátký film ze Sedmiboje konaného 18. 8. 2016
1 video, 23.8.2016, 58 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film nadějného patnáctiletého boskovického autora Zdeňka Látala z mezinárodnií akce na boskovickém zimním stadionu v Červené zahradě
95 fotek, 18.8.2016, 65 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Sportovní sedmiboj v Boskovicích 18. srpna 2016

Na konec prázdnin uspořádaly Služby Boskovice, s. r. o. tradiční Sportovní sedmiboj, kterým se vždy uzavírá sezóna letních turnajů.
Sedm dvojic změřilo své síly 18. srpna 2016 ve fotbale, tenise, stolním tenise, šprtci - při němž vydatně pomáhal Bohumil Feruga, plavání na 50 metrů volný způsob, petanque a plážovém volejbale.
Od osmi do sedmnácti hodin se všichni snažili podat co nejlepší výkony, poté před zaplněným koupalištěm vyhlásil hlavní pořadatel a rozhodčí Milan Strya výsledky:

7. Josef Vakula – Jiří Kodeš
6. Michal Jaryn – David Burger
5. Michal Šášek – Petr Putna tradiční účastníci
4. Tomáš Kroupa – Jakub Poláček
3. Roman Hlaváček – Zdeněk Staněk nováčci turnaje
2. Zdeněk Oldřich – Tomáš Dvořák
1. Milan Navrátil – Jakub Pačinek obhájci loňského titulu

Všichni účastníci dostali volné vstupenky do Městských lázní první tři „na bedně“ navíc poukazy na konzumaci do restaurace, vítězná dvojice i poháry.

Zbývá dodat – za rok nashledanou!

Více: www.sluzbyboskovice.cz
1 video, 17.8.2016, 32 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film z plážového volejbalu smíšených dvojic 11. srpna 2016
1 video, 15.8.2016, 34 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film Zdeňka Látala z charitní akce pro Betany Boskovice konané v synagoze maior 6. srpna 2016
1 video, 15.8.2016, 52 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film ze soutěžního klání siláků v Boskovicích 17. 7. 2016
43 fotek, 11.8.2016, 92 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Plážový volejbal smíšených dvojic

Služby Boskovice, s. r. o. pořádaly ve čtvrtek 11. srpna 2016 další letní turnaj v plážovém volejbale, tentokrát změřily své síly smíšené páry.
Za chladného počasí před zcela liduprázdným koupalištěm Červená zahrada se pod vysokou sítí střetlo šest dvojic.

Pořadí:

6. Roman Hlaváček – Ivana Přichystalová
5. Iveta Meluzínová – Zdeněk Staněk
4. Nikola Adamová – Michael Kopřiva
3. Zuzana Zrůstková – Tomáš Meluzín
2. Vendula Báčová – Ondřej Henek
1. Pavla Formánková – Jan Pořízek

Páry na třech nejvyšších místech („na bedně“) obdržely volné vstupenky do Městských lázní, nejlepší („zlatá“) dvojice navíc poháry.
Hlavní pořadatel Milan Strya pozval všechny na tradiční Sportovní sedmiboj, jenž se uskuteční ve čtvrtek 18. srpna 2016 opět v areálu koupaliště Červená zahrada.

Více: http://www.sluzbyboskovice.cz/

Komentáře

přidat komentář