Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

reklama

29 fotek, 27.4.2017, 103 zobrazení, 3 komentáře | moje fotozprávy
Židovská Jižní Morava – druhý díl

Přednáškový sál Židovského obecního domu Bílkova 7 v Boskovicích se ve čtvrtek 27. dubna 2017 zaplnil zájemci o významné židovské osobnosti. Město Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka a SeniorPoint připravil druhé pokračování přednášek Mezigeneračního centra.
Akci zahájila Marcela Veselá z Odboru školství. Přivítala místostarostku Mgr. Dagmar Hamalovou a stručně představila program setkání.
Daniela Meluzínová připomenula význam Mezigeneračního centra, jehož úkolem je především navázání komunikace mezi mladými a staršími lidmi. Pohovořila o úloze spirituality a meditace v dnešní uspěchané době.
Mgr. Dana Hrubá představila disciplínu Arteterapie – léčba uměním a dle zájmu možnost otevření kurzu od září tohoto roku. Na snímcích ukázala praktické využití. Jedná se o vyjádření pocitů malbou, literaturou – psaní deníku, hudbou. Ergoterapie – cvičení základních návyků, vytváření užitečných předmětů i pro zdravé lidi. „Pomocí Arteterapie se člověk čistí,“ pokračovala Mgr. Dana Hrubá.
Historie Arteterapie začíná v 18. století, rozvoj až ve čtyřicátých letech dvacátého století, u nás až po roce 1990. Jsou dva základní proudy. Vlastní tvůrčí činnost a působení umění.
Základní metody Arteterapie: Animace, Koncentrace, omalovánky, restrukturalizace, transformace, rekonstrukce, modelování – vhodné pro zrakové postižení. Působení barev.
Libuše Skořepová vyjádřila potěšení ze vzrůstajícího zájmu mladých posluchačů a hned přešla k tématu. Představila knihu Ing. Arch. Jaroslava Klenovského (*1954) o synagogách v regionu (je tam i boskovická). Připomenula návštěvu potomků tří slavných podnikatelských židovských rodin v Boskovicích (asi stovka lidí) 23. 5. 2017, jež se uskuteční v rámci festivalu Mítink Brno (začíná 19. 5 2017).
Rabín Richard Feder (*1875 †1970) – patřil k nejvýznamnějším osobnostem poválečného Brna. Za druhé světové války poskytoval rabínské služby v Terezíně, po válce byl duchovní oporou přeživších v Brně. Získal čestné občanství města. Po smrti dostal řád T. G. Masaryka.
Rodina Placzkova – pocházela z Přerova. Abraham Placek (*1799 †1884) působil nejprve v Hranicích, pak v Boskovicích. Tím se do Boskovic přenesl z Mikulova Moravský zemský rabinát.
Syn Baruch Jakob Placek (*1834 †1922) pokračoval po stopách otce v Brně.
Georg Placek (*1905 †1955) – významný fyzik, v USA pracoval na vývoji atomové bomby.
Kafé Placek v Brně – kdysi tam byl obchod s textilem, Placzkovi vlastnili jiný obchodní dům – Petrov.
Marie von Ebner-Eschenbach (*1830 †1916) – nejvýznamnější rakouská spisovatelka druhé poloviny 19. století. Psala německy o Moravě, žila ve Vídni.
Heinrich Landesmann, pseudonym Hieronymus Lorm (*1821 †1902) – rakouský hluchoslepý básník, narodil se v Mikulově, působil ve Vídni v Německu. Byl filosof, novinář… Sestavil dotykovou abecedu.
Rodina Löw-Beer – jejich továrny v Brně dodnes stojí, na rodokmenu spolupracoval i PhDr. Jaroslav Bránský (*1928) – historik a badatel z Boskovic.
Libuše Skořepová ukázala snímky židovských továren v Brně – Čechyňská, Cejl.
Kniha Brnox (2016) – ocenění Magnesia Litera. Jedná se o průvodce vyloučenou lokalitou v Brně.
V průběhu krátké přestávky si účastníci besedy prohlédli literaturu, mohli si rozebrat tištěné brožury – průvodce.
Na konec setkání si připravila Daniela Meluzínová chvilku s meditací tentokrát na téma pozornost, mysl , tělo, emoce. Opět se odkázala na knihu Ticho promlouvá německého filosofa a duchovního učitele Egharda Toleho (*1948). Zdůraznila, že podstatou meditace je správné dýchání, poloha libovolná. Lze ji provádět ve stoje, sedě nebo v leže.
„Nejdůležitější být uvolněný,“ pokračovala Daniela Meluzínová, „oči pokud možno zavřené, uvědomění těla.“
Libuše Skořepová závěrem poděkovala za podporu i mediální, kdy se termíny setkání objevují ve Zpravodaji města. „Doufám, že příště přijdou i další, kteří se o naše přednášky zajímají.“
40 fotek, 26.4.2017, 37 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Jak na změny klimatu – workshop 26. 4. 2017

Přednáškový sál Židovského obecního domu Bílkova 7 v Boskovicích se netradičně zaplnil již v osm hodin ráno a to ve středu 26. dubna 2017.
S žáky místního gymnázia si přišel popovídat Mgr. Jan Labohý ze sdružení Czekobanda. Téma bylo navázané na probíhající putovní výstavu Zažíváme změny klimatu.
Svoji devadesátiminutovou přednášku pojal zábavnou formou, aby to studenty bavilo hned od počátku. Využil internet a chytré telefony k úvodnímu kvízu. Na velké obrazovce se objevovaly otázky týkající se klimatu a k nim vždy čtyři možné odpovědi. Stačilo pomocí telefonu vybrat tu správnou. Toto studenty velmi bavilo a nastartovalo jejich pozornost k dalším tématům.
Přednášející si tímto mohl ověřit, jak studenti dalece tuto problematiku ovládají a hloubku jejich znalostí.
Mgr. Jan Labohý pohovořil o skleníkových plynech, emisích vznikajících dopravou, na grafech ukázal oteplování planety, na satelitních snímcích mizení ledovců a zvedání mořské hladiny. Studenti se aktivně do debaty zapojili, navrhovali různá zajímavá řešení.
Zajímavou oblastí byla rozprava o nestabilním počasí, jeho prudkých změnách.
„Kdyby neexistovala atmosféra, bylo by na Zemi průměrně -45 st.,“ pokračoval Mgr. Jan Labohý v zajímavých okruzích otázek. „Protože atmosféru máme, je zde průměrných cca +15 st.“
Protože v atmosféře vzrůstá množství skleníkových plynů, je menší vyzařování tepelné energie zpět do prostoru a planeta se v průběhu posledních let rychle otepluje. Nejlépe je to poznat z mizejících arktických ledovců. Nyní se kvůli tání ledů zvyšuje hladina světových moří asi o 1,5 mm za rok.
Přírodní cyklus nyní směřuje spíše k ochlazování, ale lidskou činností se planeta otepluje (výroba, doprava, kácení deštných pralesů…).
Vždy jde o peníze a dnešní politici situaci příliš neřeší. Za sto let už žít nebudou, tak proč by se tím zabývali. Vědci vidí v delším horizontu, ale nic nenadělají, protože rozhodují politici. Bludný kruh, ze kterého není cesty ven.
Počasí se mění rychle, je nestabilní. Srážky krátké, intenzivní – bleskové povodně. Za padesát let se průměrná teplota zvýšila o cca 1,5 st.
Po krátké desetiminutové přestávce si ve druhé části besedy studenti prohlédli vystavené panely a ke každému se mohli vyjádřit. Především navrhnout pomoc pro lidi z jednotlivých příběhů. Problémy změny klimatu se totiž dotýkají nejvíce chudých zemí.
Grónsko – podpora infrastruktury, zásobování
Bangladéš – přesídlit obyvatele z okolí nezpevněných přehrad, financování stavby hrází, elektráren
Amazonie – finanční podpora k ochraně tropických pralesů
Maďarsko – výstavba nízkoenergetických domů – šetření energií, podpora hromadné dopravy
Česká republika – odvodňovací kanály, protipovodňové zábrany, příspěvky záchranným složkám, rozšiřování zeleně.
V současné době je u nás největší problém sucho – Jižní Morava.
Jedna studentka za všechny závěrem: „Jsme tady několik tisíc let a za tu dobu jsme si svou planetu skoro zničili.“
Mgr. Jan Labohý upřesnil: „V dnešním wokshopu jsme se společně s žáky místního gymnázia bavili o změně klimatu, podívali jsme se i do ostatních zemí. Napřiklad do Grónska, Bangladéše, amazonských pralesů. Žáci měli možnost hledat vlastní řešení problémů. Přišli na mnohé zajímavé podněty, jež se nedávno objevily na mezinárodních jednáních. Je na nich, zda a jak se s tímto problémem vyrovnají.“
Nakonec je třeba upozornit a pozvat na stále probíhající zajímavou a aktuální výstavu Nadace partnerství, Zdravého města Boskovice a Muzea regionu Boskovicka „Zažíváme změny klimatu“. Na dvanácti přehledných panelech jsou zaznamenány příběhy lidí, jimž změny klimatu ovlivnily a stále ovlivňují každodenní život. Potrvá do v Židovském obecním domě Bílkova 7 do 15. května 2017.

Více: http://www.muzeum-boskovicka.cz/
58 fotek, letos v dubnu, 45 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Soutěž O putovní pohár SVČ Boskovice v šachu skončila – trofej zůstala doma!

Poslední podnik ze seriálu šachových turnajů O putovní pohár SVČ Boskovice 2016 – 2017 ročníku 2001 a mladších se uskutečnil ve čtvrtek 20. dubna 2017.
Velkou hernu SVČ zaplnilo 23 mladých soutěžících, z toho dvě děvčata. Jako obvykle kromě místních též z Kunštátu a Lipovce. Nejvzdálenější delegací bylo tradiční pětičlenné družstvo z Jevíčka vedené Jaroslavem Hrbatou.
Boje nad černobílými šachovnicemi začaly v 15.30. Hrálo se v pěti partiích po patnácti minutách.
Na dodržování pravidel dohlížel vedoucí šachového kroužku SVČ Milan Boháček. S technikou, jež stanovovala soupeře a pořadí mu asistoval též pravidelný účastník Ing. Miroslav Osouch z Technické podpory Mail Plus.
„Vítám všechny“, uklidnil dětské štěbetání Milan Boháček. „Nebudeme zdržovat, pustíme se do prvního losování.“
Soutěž byla ukončena v 18 hodin. A protože šlo o poslední v tomto školním roce, bylo vyhlášení vítězů slavnostnější, doplněné celkovým pořadím v ročníku.

Výsledky

1. Vladislav Martiniuk Slávia Boskovice dnes první ve starších
2. Filip Řehořek Jevíčko dnes druhý ve starších
3. Vojtěch Radosta SVČ Boskovice dnes první v mladších
4. Jakub Havel ŠK Kunštát, z. s. dnes druhý v mladších
5. Jan Staněk Jevíčko dnes třetí v mladších
6. Petr Kříž ŠK Kunštát. z. s. dnes třetí ve starších

Celkové pořadí po šesti kolech v ročníku 2016 – 2017

3. Filip Řehořek Jevíčko 171 bodů
2. Jakub Havel ŠK Kunštát, z. s. 173 bodů
1. Vladislav Martiniuk Slávia Boskovice 200 bodů získal velký putovní pohár

Milan Boháček závěrem připomenul tradiční soutěž Černohorský soudek konanou v boskovické Sokolovně 30. dubna 2017. Pořadatelem je šachový klub Slávia Boskovice.
Závěrečné fotografování ukončilo šachový turnaj O putovní pohár SVČ Boskovice 2016 -2017. Všem hezké prázdniny a mnoho zdaru v dalším ročníku!
Zbývá poděkovat partnerům za ceny do soutěže. Jsou to Novibra, s. r. o., Zdravotní pojišťovna MV a SVČ Boskovice.

Více: www.svcboskovice.cz
19 fotek, 20.4.2017, 60 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Zažíváme změny klimatu – putovní výstava v Boskovicích

Den Země si připomenuli žáci dvou tříd Základní a jedné ze Střední pedagogické školy v Boskovicích s předstihem a to ve čtvrtek 20. dubna 2017.
Do Židovského muzea na Bílkově ulici 7 přišli zhlédnout českou mutaci celosvětové putovní výstavy, kterou nejen pro ně připravilo Zdravé město Boskovice, Muzeum regionu Boskovicka ve spolupráci s nadací partnerství.
Na dvanácti přehledných panelech jsou zaznamenány příběhy lidí, jimž změny klimatu ovlivnily a stále ovlivňují každodenní život.
Všechny přivítala referentka regionálního rozvoje Ing. Aneta Sedláčková. Stručně představila Zdravé město, připomenula 22. duben jako Den země a uvedla, že výstava byla zapůjčena právě kvůli tomuto významnému datu.
Dále uvedla: „Klimatické změny ovlivňují dnes již všechny kontinenty i oceány. Nastává situace s nedostatkem obživy. Česká verze výstavy mapuje osudy lidí, jež s těmito problémy denně bojují. Již byla k vidění v Akademii věd, Magistrátu hlavního města Prahy, v řadě obcí a institucí.“
Děti se zajímaly především o nedávné povodně u nás v letech 1997, 2002 a 2003. Přitažlivé byly i ostatní panely. Například deštné pralesy a pro nás daleká exotická neznámá země Grónsko s mohutnými ledovci, které se nezadržitelně zmenšují.
Zajímavou výstavu si přišla prohlédnout i statutární zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Dagmar Oujezská.
Ing. Aneta Sedláčková závěrem připomenula interaktivní besedu pro žáky zdejšího gymnázia, jež se uskuteční ve středu 26. dubna 2017 opět zde v Židovském obecním domě.
Putovní výstava Zažíváme změny klimatu potrvá do 15. května 2017.
1 video, 12.4.2017, 76 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film z každoročního otevírání turistické sezóny pro oblast Boskovicko, Blanensko, Moravský kras 2. 4. 2017
15 fotek, 8.4.2017, 71 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Zachraňme Zemi!

Druhou dubnovou sobotu bylo dopoledne docela nevlídné počasí. Po dešti chladno a mokro, pod mrakem, ale naštěstí bezvětří.
A do této vcelku jarní nepohody se vydala skupinka dětí boskovického Pionýra s vedoucími odklízet do přírody nepořádek, jenž zde při svých vycházkách „zapomněli“ výletníci i místné občané.
Vedoucí střediska Vladimír Farský k tomu upřesnil: „Pořádáme víkendové akce během školního roku každý měsíc. Tuto sobotu 8. dubna 2017 jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko s podnázvem Zachraňme naši Zemi.“
Planeta je zaplavená odpadem a děti hned od útlého věku se musí naučit dívat se kolem sebe a odpadky sbírat. Musí též vědět, že spousta takto získaných surovin se dá recyklovat a znovu použít.
Vladimír Farský pokračoval: „K úklidu jsme dostali prostor nádherného Pilského údolí, jež je oblíbeným místem nedělních vycházek rodin s dětmi.“
Dobrovolník pan Pavel Borek zde má krásné modely vodních a větrných mlýnů a osadil lavičky k odpočinku. Proto bylo potřeba po zimě tento prostor zbavit odpadků, aby byl příjemným místem pro všechny návštěvníky.
„I při dalších schůzkách se tímto tématem budeme zabývat,“ pokračoval Vladimír Farský. „Navštívíme kontejnerová stání, děti se naučí rozpoznávat jednotlivé nádoby podle barev a co do té které patří. Samozřejmě se dozví též další osud odpadů, jak často se vyvážejí a co z nich všechno lze získat zpět.“
Akce se zúčastnilo 25 dětí s instruktory a další dobrovolníci. V Pilském údolí se nakonec sešlo kolem třiceti lidí.
„Já jsem všechny rozdělil na pět menších skupin,“ hovořil dál Vladimír Farský. „Jedna uklízela stráň k Jízdárně a letnímu kinu, další Junáckou louku za hřištěm a cestu podél říčky Bělé, další dvě skupiny šly proti sobě z opačných konců Pilského údolí.“
Práce se vyplatila. Vysbíralo se deset velkých plastových pytlů drobného odpadu (papíry, PET lahve), velké množství železného šrotu, několik pneumatik, vysloužilé monitory atd.
Závěrem je třeba poděkovat všem pracovníkům Pionýra Boskovice, že se věnují dětem nejen po stránce zábavy, ale vštěpují jim užitečné návyky do budoucího života a jak se mají v přírodě chovat.
28 fotek, 6.4.2017, 103 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Svátky jara - Velikonoce se blíží!

Čtvrtek 6. dubna 2017. nevlídné chladné přeháňkové odpoledne jako by ani nepřipomínalo jaro. Těžké mraky hrozily spíš sněhem než deštěm. Nic nenasvědčovalo, že se blíží největší křesťanské svátky v roce – Velikonoce.
Ve starobylé mladkovské škole bylo všechno jinak. Příjemně vytopená společenská místnost vítala účastníky malé velikonoční dílny, kde každý správný mužský mohl naučit plést pořádně pružnou pomlázku, ženy a děvčata vyrobit hezké dekorace a kraslice.
Akci připravil Osadní výbor ve spolupráci s místní knihovnou pod vedením Petry Dvořákové. Pozvání přijala lektorka paní Naděžda Parmová a pan Petr Valášek.
Inspirací pro tvoření byla řada fotografií hotových výrobků rozložených na stole. Všemu vévodilo ozdobené velké pštrosí vejce a starodávný dřevěný hrkač někdy z přelomu devatenáctého a dvacátého století. Ten se používal v pátek a sobotu před velikonočním pondělím místo zvonů, které „odletěly do Říma“. V těchto dnech věže kostelů a kaplí umlkají a zvoní se až v neděli na Hod boží velikonoční.
„Pokud chcete vidět, jak se dělá pomlázka, musíte stát za mnou,“ zavelel Petr Valášek a ukázal výrobu žíly z devíti vrbových prutů. „Materiál si pěstujeme sami, není to náhodný řez nějaké vrby.“
I předsedkyně Osadního výboru Zdeňka Boháčková si vše vyzkoušela.
Naděžda Parmová průběžně obcházela stůl a každé „děvčici“ radila se správným postupem.
V dobré společnosti čas uběhl rychle, debatovalo se jako kdysi dávno na přástkách.
Paní Marie Musilová upřesnila, že minulý rok bylo tvoření s plstí, barvení vajec a mašličkování. Letos se zdobí zvláštní technikou pomocí slamy. „Sešlo se dvacet dospělých a deset dětí,“ pokračovala. „Kluci a tátové se především pokoušeli plést pomlázky.“
Naděžda Parmová uvedla, že tento způsob práce je hanácké zdobení kraslic, protože se zde používá ječná a ovesná sláma. Zavzpomínala na historii zdobení. Slámu na Hané používali i na zkrášlení nábytku, skříní. Dávné umělecké výtvory lze spatřit v národopisných muzejích Vyškov, Brno. Barva filalová se zásadně nepoužívala, není totiž přírodní přírodní. Hojně se barvilo třeba pomocí cibulových slupek.
„Já jsem to naučila asi čtyři stovky děvčat,“ pochlubila se.
Naděžda Parmová i dnes vypomáhá při různých kurzech a předává zkušenosti mladším.
„Naučila jsem to i všech šest svých vnuků,“ pokračovala.
Se svým uměním obešla řadu soutěží, v Libocenicích (Severočeský kraj) mají dům, kde své práce soustřeďují. Spolek se jmenuje Sdružení přátel a malířů kraslic. Nejvíce členů je z Moravy, zejména z oblasti Slovácka.
Dokladem dávné znalosti technik malování kraslic jsou nálezy barvených skořápek v hrobech na Velké Moravě. Stejný způsob se používá dodnes.
„Naše středisko dělá výstavy, kdy každý člen musí dodat dvacet kraslic“ hovořila dál Naděžda Parmová. „Vloni jsme byli ve Vacenovicích, všichni měli na sobě kroje – nádhera. Přišla tam paní Dana Zátopková, ta umí nádherné kraslice. Když byla v Praze na Hradě soutěž mládeže, tak na prvním nádvoří v kapli předávala ceny. Nejhezčí ocenění mám z Valašského Meziříčí za první místo. Dostala jsem keramickou vázu a mám v ní doma květiny. Jen aby se mi nezhoršil zrak,“ posteskla si závěrem. „Pak by bylo po práci.“
Naděžda Parmová kromě zdobení kraslic ještě paličkuje a to se dělá nejlépe za dopoledního světla.
Petr Valášek průběžně ukazoval pletení pomlázek z osmi a devíti proutků. Kluci a tatínci si pod jeho odborným vedením mohli vyzkoušet tyto prastaré techniky.
„Touto prací se zabývám už 34 let,“ odpověděl Petr Valášek, když všechny udivoval svou šikovností. Proutí se používá různě dlouhé, pro dekorace i 2,5 metrů. Soutěže se v této odbornosti nedělají. Dělá se to spíš pro zábavu.
„Proutí musí být čerstvé, svázané otýpky máčíme nastojato ve vodě,“ pokračoval v zajímavém vyprávění Petr Valášek. „Vrba se dle zákona stříhá od 30. listopadu do 30. března, pěstuje se na plantážích.
Zbývá poděkovat Osadnímu výboru pod vedením Zdeňky Boháčkové za přípravu občerstvení a knihovnici Petře Dvořákové za dodání pestrobarevných časopisů pro děti.
68 fotek, 2.4.2017, 92 zobrazení, 1 komentář | moje fotozprávy
Moravský kras a okolí po zimě opět patří turistům!

Neděle jako vymalovaná. Od rána jasno, obloha bez mráčku. Už od Rájce směřovaly k Černé Hoře proudy pěších, po silnici šlapala do pedálů řada cyklistů. Všichni s jediným cílem, jímž bylo nádvoří Pivovaru Černá Hora.
Jako každý rok na začátku dubna zde místní i z širokého okolí vítají jaro a s ním i začátek nové turistické sezóny v destinaci Moravský Kras. Letos vyšla tato tradiční slavnost na neděli 2. dubna 2017.
Mottem byl tentokrát pokus o co nejvíce účastníků, kteří dosáhli na vavříny. Stačilo přinést jakoukoliv medaili, diplom nebo pohár. U stánků Infocenter Boskovic a Blanska se vytvářely dlouhé fronty. Každý chtěl ukázat to svoje „nej“ a zapsat se do snad možná budoucího rekordu.
Nad regulérností bděle dohlížel president agentury Dobrý den z Pelhřimova Miroslav Marek. Dvouhodinové sčítání začalo ve 12 hodin.
Prostranství dvora pivovaru se rychle plnilo, brzy zde nebylo téměř k hnutí a všechna místa u stolů byla beznadějně obsazená.
K dobré náladě vyhrávala country kapela Prak z Boskovic.
Kolem třinácté hodiny dorazila s úsměvem na rtech výprava boskovických Sokolek a hned bylo pořádně veselo.
Ve 14 hodin přišel čas prezentace měst Boskovic a Blanska. Starostka Bc. Hana Nedomová pochválila čtrnáctikilometrovou trasu, krásné počasí a všechny pozdravila. Připomenula mapový portál Daruma na Masarykově náměstí, kalendář akcí, virtuální prohlídku města – druhé místo ve Zlatém erbu JmK, mobilní aplikaci. Ještě vzpomenula Boskovické běhy, Půlmaratom Moravským krasem.
Místostarostka Boskovic Mgr. Dagmar Hamalová též všechny pozdravila, pochválila velký počet účastníků a že je stále hodně těch, co rádi cestují po našem regionu a pokračovala: „Vyhledávanou akcí je multižánrový Festival Boskovice 2017, letos bude v červenci jeho 25. ročník. Další akcí jsou Husí slavnosti se stylovým jarmarkem a gastronomickým svátkem.“ Závěrem připomenula, že kalendář akcí je zdarma k dispozici na Infocentru v radnici. „Všechny srdečně zveme do Boskovic.“
Blanensko představil místostarosta Ing. Jiří Crha. Připomenul proběhnuvší sobotní Pochod z sněženkou do Krasu, trasy 10, 25 a 35 kilometrů. Jedná se o obnovenou tradici, bude každý rok vždy první dubnovou sobotu. Uvedl, Turistická informační kancelář sídlí na Rožmitálově ulici, ta vydala leták s informacemi o nové mobilní aplikaci. Léto v Blansku – informace o zajímavých místech, Zámek, Muzeum, dřevěný kostelík, kostel sv. Martina s vyhlídkovou věží, aquapark, rekreační oblast Pálava, sportovní ostrov Ludvíka Daňka, Punkevní jeskyně Skalní Mlýn, Krasobus. Dále uvedl: „Blanenský zámek se zapojí do Muzejní noci 19. 5., Blanenský jarmark a Dětský den 27. 5., zveme i na hudební festival 24. června Morava park fest druhý ročník.“ Pozval ještě na celou řadu dalších akcí o prázdninách a listopadové Vítání sv. Martina.
Ve 14 hodin bylo ukončeno sčítání rekordu, na jeviště přišla senátorka za KD-ČSL pro obvod 49 Blanensko – Boskovicko Ing. Jaromíra Vítková. Pozdravila účastníky jedenáctého setkání na dvoře pivovaru. Pochlubila se, že s manželem dorazili na kolech. Na toto hned navázala pozvánkou: „V červenci už bude v provozu Cyklopark a Boskovické stezky. Přijeďte si to vyzkoušet.“ Připomenula, že je předsedkyní Kolegia pro Moravský kras a okolí, vyšly nové webové stránky moravskykras.eu, kde jsou všechny informace. Uvedla, že do této aktivity jsou zapojeny hrady, zámky, ubytovatelé, restaurace: „Nabídka je veliká, turistice a cykloturistice zdar!“
Kapela Prak zahrála ještě několik skladeb. Někteří účastníci roztančili prostor pod pódiem.
Poté ve 14.30 nastala vrcholná část programu – krájení turistického salámu. Slavnostní oficiální otevření turistické sezóny tímto společně provedli představitelé Boskovic, Blanska a Pivovaru Černá Hora. Za tímto účelem přinesly dvě sličné asistentky prkénko, nože a dlouhou „nohavici“ voňavé dobroty. Za cvakání fotoaparátů a bzučení kamer se to všem skvěle podařilo a turistika v destinaci Moravský kras a okolí byla oficiálně zahájena.
Salám byl poté pořadateli rozkrájený na kostky a mlsné jazýčky z řad účastníků se do něj mohly pustit.
Výsledky pokusu o nový český rekord vyhlásil president agentury Dobrý den z Pelhřimova pan Miroslav Marek. Pochválil krásnou jedenáctiletou tradici zdejších rekordů a konečně prozradil výsledek: „Dne se zde kromě 41 psů s medailemi sešlo 820 turistů, kteří dosáhli na vavříny. Tímto se zapisujete do Knihy českých rekordů. Děkujeme všem!“ Ozval se bouřlivý potlesk, hvízdání.
Vyhlášením nejnápaditějších rekordmanů a tahem tomboly byl oficiální program jedenáctého ročníku Otevíráni turistické sezóny pro Moravský kras a okolí ukončen. Díky Ing. Milanu Siverovi jsme pořídili ještě několik leteckých snímků a pak jsme se pomalu vydali k domovům plni nádherných zážitků ze Sluncem zalité pohodové neděle.
32 fotek, 30.3.2017, 131 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Židovská Jižní Morava

Skvělou zajímavou procházku starobylými i novějšími místy ve městě Brně připravila návštěvníkům beseda s názvem Židovská Jižní Morava. Setkání se konalo v Židovském obecním domě Bílkova 7 v Boskovicích.
První akci svého druhu otevřela 30. března 2017 referentka školství Marcela Veselá. Připomenula práci Mezigeneračního centra, které vzniklo při Městě Boskovice v rámci Mezigenerační politiky a uvedla: „Tyto přednášky budou tři každý měsíc do prázdnin a pak dle zájmu mohou být další. Poté přivítala místostarostku Boskovic Mgr. Dagmar Hamalovou.
Ta poděkovala všem za účast, aktivním seniorům z Mezigeneračního centra za přípravu setkání. „Provozují též SeniorPoint. Bez jejich úsilí a nadšení by to nešlo, je to záslužná práce.“
Místostarostka závěrem vyzdvihla spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka.
Mgr. Daniela Meluzínová vyzvala přítomné k aktivnímu zapojení do akcí Mezigeneračního centra.
Libuše Skořepová úvodem poděkovala místostarostce Mgr. Dagmar Hamalové, že zaštítila tyto přednášky a zajistila prostory. Pak Muzeu regionu Boskovicka a partnerům. Dále uvedla, že pracuje pro Turistické a informační centrum Brno a jako externí průvodce Židovské obce Brno. Pro svou práci historika využívá především knihy Ing. Arch. Jaroslava Klenovského a PhDr. Jaroslava Bránského.
V přednášce se věnovala židovskému Brnu od středověku po současnost a téma nazvala „Sbohem Vlněno“. Uvedla, že synonymem propojení Boskovic s Brnem jsou Löw Beerové a rodina Plačkova. Na mapce ukázala středověké osídlení Brna (nejstarší Olomouc) kolem nynějšího hlavního nádraží. Údajně se v prostoru dnešního pátého nástupiště nacházel středověký židovský hřbitov. Pomocí fotografií provedla po historických místech. Židé přišli do Brna v polovině 13. století. Merhautova škola s pamětní deskou obětem fašistického vraždění. Zde byli soustředěni i Židé z Boskovic, kteří sem dojeli transporty 13. – 15. března 1942. Obřadní síň židovského hřbitova se středověkými náhrobky ve stěně. Velká synagoga na rohu ulice Spálená byla zničená fašisty, zbouraný Polský templ na Křenové, bývalé židovské německé gymnázium na Hybešově – dnes zdravotnické zařízení. Zde působili lidé se vztahem k Boskovicím – sociolog a učitel Bruno Zwicker (*1907 †1944).
1454 – vyhnání Židů z Brna. Místní měšťané je tam nechtěli kvůli jejich způsobu života (obchod, lichva atd.). Návrat možný po roce 1848.
Libuše Skořepová pak zmínila současné sídlo Židovské obce na ulici Jaroše 3. Zde je knihovna s půjčovnou, vzdělávací centrum, výstavní a přednáškový sál, mikve. Památník obětem židovského a rómského holocaustu v parku na náměstí 28. října autora akademického malíře Daniela Václavíka (*1964).
Vila Löw Beer, celnice (výstavní prostor), na horním konci zahrady vila Tugendhatových. Zahrada je odpočinková zóna volně přístupná. Dvůr Úrazové nemocnice, kde stála funkcionalistická synagoga. Brněnský Bronx – synagoga. Ulice Vlhká - kovové destičky v dlažbě – památka na Židy, Polský templ. Křenová – pamětní deska houslového virtuóza H. W. Ernsta (*1814 †1865), židovská modlitebna. Zbytky podniku Vlněna. Kostel Maří Magdalény, kdysi zde stála synagoga. Dům odkud pocházela izraelská malířka Anna Ticho (*1894 †1980). Její manžel pocházel z Boskovic. Dům U kamenné panny, Římské náměstí – středověká studna, ulice Minoritská – Kafé Placek. Náměstí svobody – za morovým sloupem Komerční banka – interiéry židovský architekt Ernst Wiesner (*1890 †1971). Pamětní deska fyzika George Placzka (*1905 †1955).

Krátkou přestávku vyplnila ukázka zdravé výživy Václava Stoupala, DiS s ochutnávkou chutných rostlinných pomazánek na žitném chlebě, kávy a čaje.

Po drobném osvěžujícím občerstvení se většina návštěvníků vrátila do sálu na první lekci meditace Mgr. Daniely Meluzínové. Ta uvedla, že meditace pomáhá snížení stresů a tím vzniku civilizačních chorob. Je to metoda zastavení negativních myšlenek, uvolnění těla. Jedná se o vnímání těla, pocitů, emocí. Marcus Aurelius (*121 †180).
Literatura: Knihy Nová země, Moc přítomného okamžiku - Eckhart Tolle (*1948), Přijímání stárnutí, změn a smrti – Ram Dass (*1931).
Mgr. Daniela Meluzínová uvedla, že se meditací zabývá asi 25 let. Poprvé se s ní setkala po revoluci v Německu, Rakousku a v buddhistickém klášteře u Londýna. Později u nás v Josefově dole – Jizerské hory. Učitelé byli z Thajska.
Po teoretické části předvedla Mgr. Daniela Meluzínová ukázky meditace v sedě a za chůze. Kdo chtěl, mohl se zapojit.
Závěrem uvedla, že od září tohoto roku by se mohlo pokračovat pravidelně.
Libuše Skořepová na závěr připomenula, že v květnu bude provázet s KM Tour po přírodních krásách a památkách Sovinecka. Kdo má zájem, může se zúčastnit.
21 fotek, 25.3.2017, 41 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Keltský telegraf 2017 aneb vítání jara na Malém Chlumu u Boskovic

Již popáté, tentokrát 25. března 2017 uspořádali přátelé rodiny Trubákových a Havířových vzpomínku na dávné keltské tradice. Od devatenácté hodiny přicházeny na vrch Malý Chlum (489 metrů nad mořem) nad obcí Obora lesní cestou kolem starého zrušeného pískového lomu desítky lidí převážně s malými dětmi, aby si připomenuli význam Země a že jsme její nedílnou součástí. Někteří v nápaditých maskách.
Na prostranství byla ze slámy vytvořená magická osmička, na dřevěné lavici obětní dary. Malá vatra čekala na zapálení.
Ale to vše až po hlavní události, jež se odehrála v cca 20.15 hodin. Z jihovýchodní strany se objevilo přerušované světlo, signál z cca 11 kilometrů vzdálené rozhledny na Veselici (590 metrů nad mořem). Úkolem jej bylo přijmout a poslat dál na cca 9 kilometrů vzdálenou rozhlednu nad Kozárovem (657 metrů nad mořem). Naštěstí byla dobrá viditelnost, tak se vše pomocí silných halogenových světel zdařilo rychle a bez potíží.
Následoval vzácný okamžik, zapálená vatra pohltila Morenu a tím definitivně skončila nadvláda zimy. Poté celé shromáždění přivítalo ve svém středu keltskou vědmu, jež obětovala ohni dary přírody.
Závěr patřil především dětem, které měly možnost opéct špekáčky.
V příjemné společnosti jsme ani necítili přicházející chlad a ještě dlouho se v hloučcích debatovalo. Až s nastávající nocí se prostranství pomalu vyprázdnilo. Všichni s dobrými pocity ve svých srdcích sestupovali do údolí k domovům.
Zúčastnili se lidé nejen z Obory, ale i z Blanska, Doubravice, Boskovic a mnohých dalších okolních obcí.
Na tento zajímavě prožitý večer v kruhu skvělých lidí budeme všichni dlouho vzpomínat. Snad do příštího jara, kdy se na Malém Chlumu určitě zase sejdeme a možná ještě v hojnějším počtu.

Více:

https://soundcloud.com/rozhlas/keltsky-telegraf-25-3-2017-na-malem-chlumu-u-boskovic-pozvanka
www.keltskytelegraf.cz
23 fotek, 26.3.2017, 45 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
V neděli 25. března 2017 bylo docela příjemné počasí s občasným mírným větrem. Dohlednost výborná. od hřbitova byl vidět vrchol Kralický Sněžník severně cca 81 kilometrů vzdálený na hranici s Polskem. Výška 1424 metrů nad mořem. Opět se daly snímkovat obě investiční akce včetně poletování.
28 fotek, 27.3.2017, 26 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Artézia Cup minulostí

Jedenáctý ročník zimního fotbalového turnaje skončil rozhodujícím zápasem Letovice – Protivanov v neděli 26. března 2017. Letovičtí porazili soupeře vysoko 7:0 a tím si zajistili celkové vítězství v turnaji. Všechna utkání se odehrála v boskovické Červené zahradě na umělé trávě.
Ihned po skončení závěrečného střetnutí vyhlásil jednatel Služeb Boskovice, s. r. o. Mgr. Milan Strya výsledky. Při této příležitosti připomenul již jedenácté setkání. Poděkoval všem za účast, přivítal senátorku za KDU-ČSL Ing. Jaromíru Vítkovou a připomenul. „Bývalá místostarostka města byla přítomna deseti ročníkům a dnes přichází předat ceny pojedenácté již jako senátorka.“

Pořadí:

6. Rájec
5. Kořenec
4. Benešov
3. TJ Sokol Protivanov
2. Vísky
1. Letovice

Nejlepším střelcem turnaje se stal Tomáš Pospíšil z Protivanova s deseti brankami.

Všichni „na bedně“ obdrželi poháry a pozornost od hlavního sponzora Pivovaru Černá Hora. Letovišti hráči navíc velký putovní pohár.
Mgr. Milan Strya závěrem: „Těším se na příští ročník, v případě zájmu jej jako Služba Boskovice, s. r. o. rádi znovu uspořádáme. Děkuji za účast!“

Více: www.sluzbyboskovice.cz
1 video, 21.3.2017, 46 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Krátký film ze závěrečného ceremoniálu předání cen v hale SOŠ a SOU André Citroëna. Poslední podnik florbalového turnaje Orlů Elévů ročník 2016 - 2017 v Boskovicích na Blanensku. Předává senátorka za KDU-ČSL Ing. Jaromíra Vítková. Sestřih přímého přenosu
45 fotek, 17.3.2017, 77 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Karaoke Show v SVČ Boskovice 17. března 2017

Na závěr Příměstského tábora o letošních jarních prázdninách připravili pracovníci Střediska volného času v Boskovicích dětem opravdovou lahůdku. Ve velké herně na ně čekalo překvapení. Čtecí zařízení, mikrofony. Vše jako na správné soutěži X-Factor. Jen porota na vysokých otáčecích křeslech jaksi chyběla a kamera byla jen jedna - z BTV.
Ale to nevadilo a na půvabu přehlídky to nijak neubralo. Všech osmadvacet odvážných zpěváčků se necelé dvě hodiny náramně bavilo a o to šlo pořadatelům především.
Vše začalo úderem desáté hodiny. Děti se nejprve rozpočítaly a Mgr. Monika Pavléková je seznámila s pravidly a odměnami ve formě Trolíků, což byly po celý týden táborové penízky. První děti se neohroženě postavily k mikrofonu a snažily se o co nejlepší výkony. Na velkém televizoru se střídaly texty lidových písní, songů z pohádek a něco i svižného moderního.
Nejvíce se opakovala píseň Toulavá Od Sebastiána a Mám boky jako skříň Ewy Farne. Sborově pak zazněly Jdu cestou necestou z pohádky Princezna ze mlejna, Nafrněná od Barbory Polákové, Okoř od dětmi oblíbené trojky Maxim Turbulenc a lidová Holka modrooká.
Občas se ozval povzbuzujíci potlesk do rytmu, každý výkon byl odměněn hvízdáním a výkřiky.
Potom si všichni společně zatancovali a zazpívali v kroužku modernu a lidovku, na úplný závěr zábavného dopoledne proběhlo památeční fotografování doplněné sborovým „Trolovéééé.“
I když se občas něco nepovedlo, ozval se falešný tón, zvítězili nakonec úplně všichni.
Je třeba poděkovat pracovníkům Střediska volného času v Boskovicích za organizaci půvabného příměstského tábora Trollové, kdy o týdenních jarních prázdninách vyplnili dětem smysluplně volný čas skvělými nápady.

Více: www.svcboskovice.cz
21 fotek, 19.3.2017, 40 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Neobvykle dlouhá zima zpozdila harmonogram oprav letního kina v Boskovicích na Blanensku. Pokračuje úprava hlediště pokládkou prefabrikovaných dílů.
21 fotek, 15.3.2017, 93 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Události března 1942 stále živé…

Asi čtyřicítka návštěvníků si ve středu 15. března 2017 připomenula tragické události roku 1942. Tehdy za německé okupace muselo nedobrovolně rodné Boskovice opustit přes čtyři stovky tamních židovských obyvatel a transporty byli převezeni přes Brno do Terezína. Odtud putovali do různých koncentračních táborů, především do Osvětimi.
Krátkou smuteční vzpomínku uspořádal Klub přátel Boskovic ve spolupráci s Muzeem regionu Boskovicka a Židovskou obcí Brno.
Všechny pozdravila předsedkyně klubu Jarmila Winklerová. Přivítala vzácné hosty: Předsedu Židovské obce Brno JUDr. Jáchyma Kanarka, rabína Štěpána Menaše Klimenta, senátorku za KDU- ČSL Ing. Jaromíru Vítkovou, místostarostku Boskovic Mgr. Dagmar Hamalovou a ředitele Muzea regionu Boskovicka Romana Malacha, Ph.D.
Jarmila Winklerová úvodem poděkovala Muzeu regionu Boskovicka za spolupráci a stručně přiblížila události osudného března roku 1942. Patnáctého března 1939 obsadili němečtí fašisté i Boskovice. Brzy začalo zatýkání a protižidovské perzekuce. V září 1939 bylo v tehdejším okrese boskovickém zatčeno 18 osob a umístěno v táboře Dachau jako rukojmí. Židé si uvědomili nebezpečí, jen někteří dostali povolení k vystěhování, jež bylo velmi drahé a veškerý majetek potom propadl Říši. Od vyhlášení Protektorátu měli Židé zakázáno mnoho činností. Například advokáti, lékaři nesměli vykonávat svou práci. V roce 1940 byl evidován veškerý židovský majetek, do jejich firem byli nasazeni němečtí správci. Malé obchody a živnosti byly zrušeny. Druhého března 1940 vyšlo nařízení, kdy Židé museli uložit cennosti do bank pod kontrolou německých úřadů. Museli odevzdat přijímače rozhlasu, šicí stroje. Lyže a kožešinové oblečení jim byly zabaveny pro válečné účely německé východní fronty. Ponižování Židů pokračovalo. V občanských průkazech museli mít označení „J“, nesměli být zaměstnáni v árijských podnicích. Měli zakázaný přístup na veřejné akce. Židovské děti nesměly do škol. V osobních vlacích jen v posledním voze, rychlíky nesměli jezdit vůbec. Nemohli používat telefon. Měli omezený příděl potravin. Od 1. září 1941 museli nosit žlutou Davidovu hvězdu s černým nápisem „JUDE“. Židé bydleli pouze ve své čtvrti přeplněné běženci z Rakouska, pohraničí a Slovenska. 10. března 1942 vyšlo nařízení o transportech, na jeho základě museli všichni Boskovice opustit ve dnech 13. až 15. března 1942. Smutný průvod se vydal od Vážné studny na místní nádraží. Každý mohl mít zavazadlo do 50ti kilogramů, v domech museli nechat všechno vybavení. V Brně byli soustředěni ve škole na Merhautově ulici, zde jim bylo vše odebráno včetně finanční hotovosti a byli označeni čísly. 18. března 1942 vyjel z Brna transport „AC“ do Terezína. Zde museli odevzdat zbylý majetek. „V nelidských podmínkách tady umírali další boskovičtí židé. Z Terezína pak následovaly transporty do Polska, kde je čekala těžká práce, hlad a smrt,“ pokračovala Jarmila Winklerová ve smutném vyprávění.
Z Boskovic odešlo celkem 458 Židů, jejich seznam je v synagoze. „Jejich budoucnost byla nejistá. My dnes víme, že šli na smrt. Včetně malých nevinných dětí ve věku jednoho až deseti let. Jeden chlapec se narodil až v Terezíně 25. listopadu 1942. Se svoji matkou zahynul v Osvětimi.
Druhou světovou válku a Holocaust přežilo jen čtrnáct osob. Většinou emigrovali, do Boskovic se kvůli bolestným vzpomínkám již nevrátili.
Místostarostka Boskovic Mgr. Dagmar Hamalová poděkovala za organizaci pietního shromáždění: „Díky Klubu přátel Boskovic a Muzeu regionu Boskovicka se máme možnost dnes sejít a zavzpomínat. Děkuji, že jste přišli.“
Předseda Židovské obce Brno JUDr. Jáchym Kanarek připomenul aktuálnost tehdejších událostí i pro dnešní generace. „Oceňujeme, že i v Boskovicích se nezapomíná, děkuji organizátorům setkání a všem příchozím.“
Rabín Štěpán Menaše Kliment připomenul svátek Purim, jenž připomíná první velký pokus o genocidu Židů v Perské říši a jejich záchranu. „Dnešní setkání zde v Boskovicích by mělo přispět k odstranění národnostní nenávisti, děkuji za ně.“
Poté všichni zhlédli krátký film s českými titulky ze vzpomínek boskovických pamětníků.
Důstojnou tečkou za pietním shromážděním bylo setkání před pamětní deskou na domě Plačkova 12, pamětní deska sem byla Klubem přátel Boskovic umístěna 15. března 2007. Současně tenkrát proběhly doprovodné akce v Muzeu Boskovicka s promítáním filmu Naděje studentů místního gymnázia.
Členka vedení Oldřiška Sokolová položila rudou růži na památku všem židovským obětem fašistické zvůle.
Rabín Štěpán Menaše Kliment přednesl krátkou modlitbu v Hebrejštině. V ní se vyjadřuje přání, aby duše deportovaných a zemřelých našly pokoj pod křídly Boží přítomnosti.
Na závěr zaznělo sborové „Amen“. Přítomní ještě chvíli debatovali v hloučcích a poté se prostranství před bývalými masnými krámy ponořilo do obvyklého podvečerního ticha.
Pravidelný návštěvník akcí Klubu přátel Boskovic bývalý místostarosta obce Suchý Vladimír Ševčík uvedl: „Deportace Židů z Boskovic je tragickou událostí, jíž je třeba novým generacím neustále připomínat, třeba právě vyprávěním dosud žijících pamětníků. Aby se hrůzy druhé světové války již nemohly opakovat.“
11 fotek, 14.3.2017, 24 zobrazení, přidat komentář
Těmito snímky vzpomínáme 75. výročí tragického odchodu všech více než čtyřset Židů z Boskovic transportem po železnici přes Brno do Terezína 13. - 15. března 1942. Podívejte se na významné židovské památky ve městě.
16 fotek, 13.3.2017, 22 zobrazení, přidat komentář
Předjarní představení severního okolí Boskovic 13. 3. 2017. Obec Bačov vzdálená severně cca 4,5 km je součástí města, žije zde na 33 adresách 74 obyvatel
17 fotek, 12.3.2017, 30 zobrazení, přidat komentář | moje fotozprávy
Pracovníci odborné firmy pokračují po nucené zimní přestávce v rekonstrukci letního kina v Boskovicích na Blanensku
10 fotek, 11.3.2017, 28 zobrazení, přidat komentář
V sobotu 11. března bylo počasí vhodné pro další snímkování. Viditelnost nebyla nejlepší, ale šlo to. Vítr mírný severozápadní do 3 m/s.

Komentáře

přidat komentář